Híreink2024. május 29. – Gyommentesítés, kaszálás, közlekedési táblák felmérése és pótlása, jégkár és viharkár mentesítés településünkön

 

A gyakran váltakozó napos és esős időjárás eredményeként tavasszal már korán elindult a kaszálás, gyomlálás településünkön. Az ördögárok, a sportlétesítmények, játszóterek, közösségi tereink és környezetük fűkaszálása, traktorozása folyamatos munkává vált a NATÜ-s kollégák számára. Virágágyásaink gyommentesítése, továbbá a kezelt önkormányzati területek gazmentesítése mindennapos tevékenység. Június, július és augusztus hónapban kiemelt feladat lesz a parlagfűmentesítés is településünkön, amely nagy kihívás mindannyiunk számára.

A tavaszi és nyár eleji feladat-ellátás során megtörtént a települési közlekedési táblák állapotának szokásos felmérése. Rendszeresen kell vágni a táblákat eltakaró növényzetet, amellyel a balesetmentes közlekedést biztosíthatjuk a településünkön. Munkatársaink egyenként vizsgálták a táblák láthatóságát a benővő lombok és a napfény okozta károk miatt, továbbá az oszlopok megfelelő állapotát. Az új táblák megrendelésére is sor került, melyek beépítése június hónaptól lesz esedékes az eddigi felmérés alapján. Ezt követően folytatják a munkatársak a táblák állapotának ellenőrzését, továbbá a szükséges táblák beépítését a tönkrementek helyére. Megindult a sebességkorlátozott zónák bővítése is, melynek során a korlátozó táblák kikerülnek elsősorban a zsíroshegyi mellékutcák forgalmát csillapítva.

A májusi hónap bővelkedett meleg, napsütésben és komoly esőzésekben egyaránt. Közterületi dolgozóink a meleg napokon a virágágyások, cserjék, balkonládák locsolását is végezték a szokásos munkájuk mellett, a heves esőzések után pedig minden esetben ellenőrizték a települést, felmérve az okozott károkat. Összegyűjtötték és elszállították a letört gallyakat, a betonrézsűs árkokban, az utakon, kereszteződésekben keletkezett, felgyülemlett hordalékot. A kézi és gépi mentesítések során az árkokban és a balesetveszélyes – kő- és sárfelhordásos – utakon, több köbméter hordalék elszállítása történt meg.

Komoly kihívás volt mindannyiunk számára a településünket elért hatalmas vihar és jégeső okozta kár elhárítása a pünkösdi időszakban. Munkatársaink több napon keresztül takarították az árkokat, utakat, tereket, buszmegállókat és a kijelölt járdákat.

Köszönjük azoknak a Nagykovácsi lakosoknak az együttműködését, akik az előírásoknak megfelelően elvégzik az ingatlanuk előtti karbantartásokat: a vízelvezető-árok rendszeres tisztítását, az ültetett fák, bokrok gallyazását, a zöldterület folyamatos nyírását.

Közös érdekünk, hogy szebb, rendezettebb legyen ingatlanjaink előtt a közterület, csökkentsük, megelőzzük az esőzések és a lezúduló hordalék okozta dugulásokat, illetve könnyebbé váljon azok elhárítása, a károk enyhítése.

 


2024. február 12.  – Tavaszi karbantartás településünkön

 

Lassan reméljük megszűnnek a téli fagyok, tavaszodik: kivirul a természet, zöldelleni, virítani kezdenek a fűfélék, a korai virágok, fák, bokrok. A NATÜ karbantartó hozzálátott az időszerű közterületi munkák elvégzéséhez.

Megkezdték az önkormányzati játszóterek, – az Apraja-nagyja, a Csillagfürt, a Sebestyén dombi, Ebadta játszótér – a sportlétesítmények és környezetük, továbbá a községi temető tavaszi karbantartását is.

Munkatársaink február hónapban összegyűjtötték a közterületekről, az utak széléről a viharos széllel lehulló kisebb-nagyon gallyakat, sokesetben biztosították ezzel a balesetmentes közlekedést. A füves sportpálya és a temető területén telelő falevelek begyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodtak.

A téli hónapok után, játszótéri gondnokaink felmérték a játszótéri eszközök állapotát. Elvégzik a kisebb-nagyobb javításokat a játszótéri eszközökön, a téli időszak után megerősítik a csavarokat, pótolják a kötelező csavartakarókat, megerősítik a homokozó széleket, szükséges szerint megkezdték a játszóeszközök állagmegóvó festését is. Cserélik vagy megerősítik a letaposott, tönkrement kerítés szakaszokat; javítják, csavarozzák, átfestik a padokat. Felfrissítik a zöld környezetet, a homokozókban a homokot rotálják, majd később, melegebb időszakban, friss homokkal töltik meg azokat.

2024. március 1 napján valamennyi játszóterünket megnyitjuk!

Elindultak a füves sportpályán a fű- és talajkarbantartások: gyepfilcezés, lyuggatás, talajkondicionálás. Az öntözőrendszerek felmérése is megtörténik, javításukhoz szakszervíz igénybevétele is szükséges.

Kellemes időtöltést, önfeledt kikapcsolódást kívánunk településünkön!