Galéria

Általános iskola konyha (tálalókonyha)

Önkormányzati, bérelt ingatlanok üzemeltetése

Játszóterek üzemeltetése

Sportlétesítmények üzemeltetése

Füves sportpálya


Műfüves sportpálya üzemeltetése

Községi temető üzemeltetése, kegyeleti közszolgáltatás

Közterület- fenntartás


Hidak, közutak, járdák, közterek, buszmegállók karbantartása, tisztántartása, környezetegészségügyi feladatok


Települési hó- és síkosságmentesítés


Közúti jelzőeszközök, úttartozékok karbantartása, telepítése, pótlása


Köztéri bútorok, műtárgyak, ivókutak karbantartása

ELŐTTE

UTÁNA

Emlékhelyeink, emlékműveink:


Vízelvezető árkok és műtárgyaik ellenőrzése, szükség szerinti hordalék-mentesítés az alábbi árkok esetében, egyéb helyeken megrendelés alapján


Közutak, közterületek környezetének zöldkarbantartása


Az üzemeltetett önkormányzati ingatlanok és környékük, valamint önkormányzati telkek, rétek, közterek, parkok zöldterületi karbantartása


Községgazdálkodási szolgáltatások, rendezvényeken történő segítségnyújtás