Temetői rend


 A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

A temető egész területén tilos minden olyan magatartás, mely a kegyeletet sérti, a temetőbe látogatókat megbotránkoztatja, valamint a hely szellemiségéhez nem illik!

A temetőiroda nyitvatartása: hétfőtől péntekig 08.00-16.00 óráig tart, ahol az üzemeltető részéről alkalmazott temetőgondnokhoz lehet fordulni felvilágosításért, temetkezéssel kapcsolatos tájékozódásért.

A temetőgondnok telefonos elérhetősége: +36 30 190 9274

Tájékoztatásért az üzemeltető NATÜ irodába is fordulhatnak személyesen a 2094 Nagykovácsi, Pók u. 58. szám alatti irodába és a +36 26 355-159 telefonszámon.

A temető területére járművel behajtani, közlekedni csak a temetőgondnok előzetes engedélyével lehet.

A temetőt sírhelytáblákra (hagyományos felnőtt-, gyereksír-, urna-, urnasír-, urnasírbolt-, sírbolt parcellák) osztotta fel a tulajdonos és – a zárt hirdetőtáblában közzétett un. parcella térképnek megfelelően – parcella és sor táblák kihelyezésével teszi láthatóvá az üzemeltető, segítve a látogatók tájékozódását. 

A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta.

A sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása kiterjed a temetkezési hely gyomtalanítására, a temetési helyre helyezhető síremlék, sírjel állítására és mindezek együttes karbantartására, gondozására, melyet a sírhely birtokosa köteles rendszeresen elvégezni. Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóban szabad. A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetkezési helyen, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, illetve a végzendő munkákat.

A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást – a temetőgondnoknak be kell jelenteni. Az előzetesen bejelentett vállalkozásszerű tevékenységet hétfőtől – péntekig 8:00 – 16:00 óra között lehet elvégezni.  Tilos a munkavégzés munkaszüneti napokon és ünnepnapokon.

 A síremlékek építése csak az üzemeltető (temetőgondnok) előzetes jóváhagyásával, írásos engedélyével lehet. A munka elvégzése után az elkészült létesítményt be kell mutatni.

A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a kijelölt tároló helyen kívül nem tárolható.

A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

A temető területéről síremléket, sírjelet kivinni csak a temető üzemeltetőjének (temetőgondnok)történt előzetes bejelentése után szabad.

A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani – a halottak napját megelőző és követő 3 nap kivételével – legkésőbb a zárást megelőző 1 órával szabad.

TILOS

A temető üzemi épületeinek és azok tartozékainak – sírok és síremlékek, parkok, azok növényzetének – rongálása, beszennyezése.

A kegyeleti tárgyakat, fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

Bármilyen lakossági szemetet a temető területére behozni szigorúan tilos!

A temető területén elhelyezett tárolókba kizárólag csak a temetkezési helyekről leszedett, elszáradt növényi hulladékok tehetőek.

A temető területén – a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, majd elhordani tilos.

A temető területére – vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni szigorúan tilos.

A temető területén mindennemű árusítás, továbbá reklám, illetve hirdetés kihelyezése tilos.   


A TEMETŐ LÁTOGATÁSI RENDJE

 Március 1-től november 15-ig        6:00 – 20:00 óráig,

November 16-tól február 28-ig      8:00 – 18:00 óráig.

 A látogatóknak a látogatási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell hagyniuk a temető területét.

 

Temetőüzemeltető