Temető

 NAGYKOVÁCSI KÖZSÉGI TEMETŐ ÜZEMELTETÉSE

 

A temetőüzemeltető feladata elsősorban az eltemetés feltételeinek biztosítása, ügyfél fogadásról való gondoskodás, valamint temető-üzemeltetési, karbantartási tevékenységek:  a temető használatához szükséges építmények, közművek, utak, ravatalozó épület és  egyéb létesítmények tisztán tartása, karbantartása, valamint a zöldfelületek gondozása, hulladékelszállítás és a víz biztosítása.

A NATÜ temetőgondnokot alkalmaz tevékenységei ellátására.

A temető nyitvatartási ideje:

  március 01-től november 15-ig

HÉTFŐ – VASÁRNAP:  06.00 – 20.00 óráig

 

november 16-tól február 28-ig

HÉTFŐ – VASÁRNAP:  08.00 – 18.00 óráig

 

 


 

TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az eltemettetéssel, a sírhelymegváltással nem szerezhető meg a terület tulajdonjoga, csak meghatározott időre szóló rendelkezési jog. A használati idő nem lehet kevesebb, mint a koporsós temetés napjától számított huszonöt év, sírbolt (kripta) esetén hatvan év, urnafülke és urnasírhely esetén tíz év, urnasírbolt esetén húsz év. (önkormányzati rendelet vagy temetőszabályzat hosszabb időtartamot is meghatározhat, és van lehetőség a lejárat után meghosszabbításra, újraváltásra.) Mind a megváltás, mind az újraváltás a temető gondnoknál kezdeményezhető.

A temető tulajdonosa – köztemető esetében az önkormányzat – állapítja meg a temetési hely és az újraváltás díját, a temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, valamint a temetőbe behajtás díját.

A NATÜ felhívja az érintettek figyelmét, hogy a 1999. évi XLIII. törvény és a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II.23.) sz. rendelete értelmében a községi temetőben a koporsós sírhelyek megváltási ideje 25 év, az urnás sírhelyeké 10 év.

A temetési hely és az újraváltás díját, a temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2015. (IV.23.) sz. rendeletben szabályozta. A rendelet díjtételeket tartalmazó melléklete kifüggesztésre került a temetői hirdetőtáblára.

FELHÍVÁS SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSÁRA

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2019. évben az alábbi időpontokban megváltott használat után lehet illetve szükséges az újraváltást igényelni az üzemeltetőnél:

  • koporsós temetés, kripta használat kezdetének, megváltásának éve: 1994

  • urnafülke, urnasírhely használat kezdetének, megváltásának éve: 2009

A 2015 év előtt lejárt használati idejű temetkezési helyek esetében az üzemeltető a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II.23.) számú rendeletében foglaltak alapján kiürítési időpont megjelöléséről gondoskodik.

A fentiek értelmében, a jogfolytonosság fenntartása érdekében kérjük az érintetteket, hogy az újabb megváltással kapcsolatban tegyék meg a szükséges intézkedéseket!

A temetőgondnok segítségül jelzi a sírokon a megváltás szükségességét, lehetőségét. Amennyiben ilyen jellegű matricát találnak szeretteik sírján, úgy kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a temetőgondnokkal.

A Temetőgondnok és a NATÜ irodában ( 2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.) munkatársaink minden segítséget megadnak a temetővel kapcsolatos általános kérdésekben és a megváltással kapcsolatos konkrét érdeklődésekre.

 

Temetőgondnok: Nagy Attila

            cím: Nagykovácsi köztemető, 2094 Nagykovácsi, Sport u.

telefon: 0630 190 9274