Temetési helyek lezárása, felszámolása

HIRDETMÉNY

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2017. (IX.21) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és temetkezési szolgáltatásról szóló 1999. évi XLIII. törvény 10. § (2) bekezdésében előírtak szerint

a Nagykovácsi Köztemetőben található, mellékelt listán feltüntetett, 1990. évig lejárt használati idejű és újra nem váltott temetési helyeket lezárja.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény /továbbiakban: NATÜ/ a temető üzemeltetőjeként több helyen, így országos és helyi lapokban, hirdetményeken és az érintett temetési helyek felcímkézésével hívja fel a hozzátartozók figyelmét arra, hogy a temetési helyek felett a rendelkezési joguk lejárt és

a meg nem váltott temetési helyek 2018. április 30. napjától folyamatosan felszámolásra kerülnek.

 

Felhívjuk az Érintettek figyelmét arra, hogy a rendelkezésre jogosultaknak lehetősége van – az elkövetkezendő hat hónapon belül – a sírhely újraváltására.

Ehhez a temetőgondnokot a Nagykovácsi Temetőben, vagy a NATÜ irodát (2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.) kell felkeresni, ahol az adategyeztetés mellett felvilágosítást adnak a temetési hely lezárásával és megszüntetésével kapcsolatban, illetőleg az újraváltás módjáról.

Lezárt sírok jegyzéke