NATÜ


Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2017. (IV.27.) Kt. határozatában döntötte el, hogy településüzemeltetési feladatainak ellátására intézményt alapított Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény / továbbiakban: NATÜ/ néven.

AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A NATÜ költségvetési szerv közfeladata

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 2., 5., 9., és 12. pontjában foglaltak alapján: településüzemeltetés (köztemető fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, környezetegészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása), helyi közfoglalkoztatás.

A NATÜ alaptevékenysége

 • Köztemető fenntartása és üzemeltetése.
 • Az önkormányzati helyi közutak és hidak fenntartása, parkoló üzemeltetése.
 • Zöldterület-kezelés, közterületek, közparkok kialakítása és fenntartása.
 • Környezetegészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása.
 • Községgazdálkodási szolgáltatások, rendezvényeken történő segítségnyújtás.
 • Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok,
 • Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása.
 • Közművekkel kapcsolatos tevékenység.
 • Gyermek- és munkahelyi étkeztetés biztosítása.
 • Közfoglalkoztatás.

A NATÜ vállalkozási tevékenysége(i):

Az Intézmény az alapító okiratban előírtaknak megfelelően vállalkozási tevékenységet folytathat a szakmai alaptevékenység (közfeladat) mellett, szabad kapacitása terhére. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási előirányzat arányában 10%.

A vállalkozási tevékenység szolgáltatási díjait polgármesteri utasítás tartalmazza a pénzügyi – gazdasági tevékenységet ellátó szervezet által kiszámított rezsi óradíjak megállapítása alapján.

Az Intézmény vállalkozási tevékenységei különösen:

 • Lakossági megrendelők körében a zöldkarbantartás, tereprendezés,
 • Temetői sírgondozás, sírmegváltási és újraváltási tevékenység,
 • A közterület felügyelő által felszólított lakosok megbízásai alapján végzett un. kényszer kaszálási feladatok.
 • Műfüves és füves sportpálya bérbeadása, szabadidős és sportprogramok szervezése, lebonyolítása