Álláshírdetés

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

településüzemeltetési szakreferens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

                   határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovacsi, Pók utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– Az intézménynél folyó településüzemeltetési (településtisztaság, zöldterület kezelés) és intézményüzemeltetési feladatok műszaki, illetve szakirányú meghatározása, a végrehajtás megszervezése koordinálása, ellenőrzése. – Községi Temető, általános iskolai tálaló konyha, sportlétesítmények, játszóterek, önkormányzati bérbe adott ingatlanok üzemeltetése. – A közfoglalkoztatási program szervezése, koordinálása és ellenőrzése. Lakossági panaszkezelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Cselekvőképesség
 • Bűntettlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési intézményben, település-üzemeltetési területen szerzett szakmai tapasztalat.
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, valamint egyéb képzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Szakmai önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők azt megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kántor Ágnes nyújt, a 06 30/190-9313 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Pók utca 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2017, valamint a munkakör megnevezését: településüzemeltetési szakreferens.

vagy

Elektronikus úton Kántor Ágnes részére a kantor.agnes@nagykovacsi.hu E-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Kántor Ágnes, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közigállás – 2017. augusztus 7.

Nagykovacsi honlapján – 2017. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu honlapon szerezhet.