Híreink

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY LETT A NATÜ

Sem a jól ismert rövidítés, sem a közismert logó nem változik azzal, hogy Nagykovácsiban a településüzemeltetési feladatokat ellátó NATÜ augusztus 1. napjától új szervezeti formában működik tovább.

Idén tavasszal a település Képviselőt-testülete arról döntött, hogy a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. jogutód nélkül megszünteti és megalapította a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézményt.

Az Intézmény jól ismert rövidítése: NATÜ

Bár a régi szervezet jogszabályok szerinti megszüntetése és az új kialakítása külön feladatokat jelent és nagy körültekintéssel kell végezni, a NATÜ vezetése arra törekszik, hogy az átalakulásból/átalakításból a lakosság ne érezzen meg semmit, vagyis a korábbival szinte megegyező településüzemeltetési közfeladatokat napról napra elvégezzék a dolgozók.

Az intézményvezető olyan szervezetként kívánja működtetni a NATÜ-t, amely a „háttérben” szorgalmasan, rendszeresen tisztántartja és karbantartja a község kijelölt közterületeit, árkait, a játszótereket, ellátja az általános iskolai gyermek és felnőtt étkeztetési feladatokat, üzemelteti a rábízott önkormányzati ingatlanokat, a községi temetőt, a sportpályákat. Szervezi az egyesületi és a lakossági pályahasználatot, a tömegsport rendezvényeket, segítséget nyújt önkormányzati és intézményi rendezvények háttér munkáiban, ugyanakkor a működtetett kommunikációs csatornák segítségével megfelelő kapcsolatot tart a lakossággal és arra törekszik, hogy minőségi módon kezelje a panaszaikat, valamint az igényeknek, elvárásoknak megfelelő módon szolgáltasson.

Az új intézmény képes a zökkenőmentes átállásra, a fejlődésre és további cél, hogy betöltse a település lakói, látogatói, valamint az Alapító önkormányzat által elvárt szolgáltatói szerepét, funkcióját.

Nagykovácsi csodálatos természetföldrajzi környezete, a számában gyarapodó lakossága, az országosan is kiemelkedő nagyságú gyermeklétszám, az ehhez kapcsolódó intézményi hálózat mind-mind igényli az odafigyelő, a tervszerű és tudatos közterület-karbantartási, településüzemeltetési hátteret.

A NATÜ székhelye, elérhetősége nem változott, továbbra is a Pók utca 58. szám alatti telephelyről indulnak naponta útjukra, illetve feladataik elvégzésére az intézmény régi-új munkatársai.

KERESSENEK BENNÜNKET BIZALOMMAL,SZOLGÁLTATÁSAINKKAL

SZÍVESEN ÁLLUNK MINDEN NAGYKOVÁCSI LAKOS RENDELKEZÉSÉRE !

 

Nagykovácsi, 2017. augusztus 1.

                                                              Kántor Ágnes

                                                              intézményvezető